O ZGKiM

Dyrektor            –                 mgr inż. Łukasz Pachuła

Adres                  –                 43-246 Strumień ul. Londzina 58

Telefon               –                 033-857-01-69, 033-857-02-57

Fax                     –                 033-857-01-69

e-mail                 –                 zgkimstrumien@anwi.pl ,sekretariat@zgkim.strumien.pl

strona internetowa – www.zgkim.strumien.pl

Czas pracy :      w okresie od 1.04 – 30.09

w godz. 6.00-14.00, pozostały okres

od 7.00-15.00

Pracownicy :

Anna Janik                     –        główny kięgowy

Monika Michałek           –       księgowy

Sabina Ociepka              –       księgowy

Henryka Kajstura          –       kierownik ADM

Wiesława Kajstura        –        starszy dyspozytor

Mirosław Polok              –        majster

Barbara Sikora-Malisak –     referent

Katarzyna Wyleżuch – referent – zastępstwo