KONTAKT

Dyrektor            –                 mgr inż. Łukasz Pachuła

Adres                  –                 43-246 Strumień ul. Londzina 58

Kontakt:

Sekretariat:  033-857-01-69 / e-mail – sekretariat@zgkim.strumien.pl

Administracja domów mieszkalnych:  033-857-02-57 / e-mail –  adm@zgkim.strumien.pl

Administracja nieruchomości niemieszkalnych: 532-230-491 / e-mail – kwylezuch@zgkim.strumien.pl

Księgowość :  033-857-71-85 / e-mail – zgkimstrumien@anwi.pl

Fax                     –      033-857-01-69