KONTAKT

Dyrektor            –                 mgr inż. Łukasz Pachuła

Adres                  –                 43-246 Strumień ul. Londzina 58

Telefon:

Sekretariat:                                                        033-857-01-69

Administracja domów mieszkalnych:  033-857-02-57

Księgowość :                                                      033-857-71-85

Fax                     –                                                    033-857-01-69

e-mail                 –                 zgkimstrumien@anwi.pl ,sekretariat@zgkim.strumien.pl