O ZGKiM

Dyrektor            –                 mgr Anna Janik

Adres                  –                 43-246 Strumień ul. Londzina 58

strona internetowa – www.zgkim.strumien.pl

Czas pracy :
7.00 – 15.00

Pracownicy :

Sabina Ociepka- główna księgowa
Monika Michałek – księgowa
Ewa Czakon – starszy dyspozytor
Magdalena Wyleżuch – referent ds. nieruchomości mieszkaniowych
Mirosław Polok – majster
Janusza Krzyżanowska – menedżer sportu / kierownik hali
Sandra Gabzdyl – referent ds. niemieszkaniowych