O ZGKiM

Dyrektor            –                 mgr inż. Łukasz Pachuła

Adres                  –                 43-246 Strumień ul. Londzina 58

strona internetowa – www.zgkim.strumien.pl

Czas pracy :
od 01.05. do 31.08. od godziny 6.00 do 14.00

od 01.09. do 30.04. od godziny 7.00 do 15.00

Pracownicy :

Anna Janik- główna księgowa
Monika Michałek – księgowa
Sabina Ociepka- księgowa
Wiesława Kajstura – starszy dyspozytor
Katarzyna Wyleżuch – referent ds. nieruchomości niemieszkaniowych
Barbara Sikora-Malisak / Ewa Czakon – referent ds. nieruchomości mieszkaniowych
Mirosław Polok – majster
Janusza Krzyżanowska – menedżer sportu