O ZGKiM

Dyrektor            –                 mgr inż. Łukasz Pachuła

Adres                  –                 43-246 Strumień ul. Londzina 58

strona internetowa – www.zgkim.strumien.pl

Czas pracy :
7.00 – 15.00

Pracownicy :

Anna Janik- główna księgowa
Monika Michałek – księgowa
Sabina Ociepka- księgowa
Ewa Czakon – starszy dyspozytor
Katarzyna Wuwer – referent ds. nieruchomości niemieszkaniowych
Magdalena Wyleżuch – referent ds. nieruchomości mieszkaniowych
Mirosław Polok – majster
Janusza Krzyżanowska – menedżer sportu / kierownik hali