I ustny przetarg nieograniczony na oddanie w najem lokalu użytkowego położonego przy ul. Rynek 16 w Strumieniu

I ustny przetarg nieograniczony na oddanie w najem lokalu użytkowego położonego przy ul. Rynek 16 w Strumieniu.