Staż w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Strumieniu „technik prac biurowych”

Staż w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Strumieniu „technik prac biurowych”

Zakład Gospodarki komunalnej i Mieszkaniowej w Strumieniu poszukuje kandydata na staż w okresie od 29.03.2021 r. do 28.11.2021 r.

Wymagania niezbędne:
– wykształcenie średnie lub wyższe,
– znajomość obsługi komputera w zakresie programów biurowych (pakiet Microsoft Office, Word, Excel, ),
– umiejętność pracy w zespole,
– komunikatywność,
– dyspozycyjność.

CV z informacjami o wykształceniu wraz z uzasadnieniem chęci odbycia stażu w ZGKiM w Strumieniu należy złożyć na podany adres : zgkimstrumien@anwi.pl do dnia 17.03.2021r.

Kandydaci spełniający niezbędne wymagania formalne zostaną telefonicznie zaproszeni na rozmowę.

Staż jest organizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie w ramach projektu pod nazwą ,, PO WER- Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój”, skierowany do grupy osób bezrobotnych do 29 r.ż.