Dostawa samochodu asenizacyjnego dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Strumieniu

ZP/D/1/2024 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: Dostawa samochodu asenizacyjnego dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Strumieniu. Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 05.03.2024 r. pod nr 2024/BZP 00232196/01 Ogłoszenie na stronie BIULETYNU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH znajduje się pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/mo-client-board/bzp/notice-details/2024%2FBZP%2000232196%2F01 Pełna dokumentacja postępowania znajduje się na stronie:…

Czytaj więcej

I ustny przetarg nieograniczony na oddanie w najem terenu na stanowisko gastronomiczno-handlowe, położone na terenie basenu kąpielowego, przy ul. Młyńskiej 14 w Strumieniu

I ustny przetarg nieograniczony na oddanie w najem terenu na stanowisko gastronomiczno-handlowe, położone na terenie basenu kąpielowego, przy ul. Młyńskiej 14 w Strumieniu z przeznaczeniem przede wszystkim na sprzedaż lodów z automatu (włoskie lub typu świderki) Ogłoszenie – Przetarg lody.pdf Zdjęcie1.jpg Zdjęcie2.jpg

Czytaj więcej