Zapytanie ofertowe na zakup masy mineralno – asfaltowej do wbudowania na gorąco w ilości do 500 ton potrzebnej do wykonania remontów cząstkowych w 2020 r

Zapytanie ofertowe na:

Zakup masy mineralno – asfaltowej do wbudowania na gorąco w ilości do 500 ton potrzebnej do wykonania remontów cząstkowych w 2020 r.

Szczegóły w załącznikach:

Formularz ofertowy

Wzór umowy