Protokół z I pisemnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż przyczepy ŚREM T-035 z dnia 08.02.2019r.

P R O T O K Ó Ł z I pisemnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż przyczepy ŚREM T-035 z dnia 08.02.2019r. Sprzedający Gmina Strumień, ul. Rynek 4, 43-246 Strumień, działająca przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Strumieniu, ul. Ks. Londzina 58, 43-246 Strumień Komisja Do przeprowadzenia postępowania przetargowego powołano…

Czytaj więcej