Dostawa oleju napędowego i benzyny 95 poprzez tankowanie pojazdów będących w dyspozycji Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Strumieniu

Zapytanie ofertowe na dostawę oleju napędowego i benzyny 95 poprzez tankowanie pojazdów będących w dyspozycji Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Strumieniu”

Formularz ofertowy

Wzór umowy