Otwarcie kortów tenisowych i kortów do squasha

Termin otwarcia kortów –  07.05.2020 r. (czwartek),

– godziny funkcjonowania kortów – 9.00 – 20.00

– rezerwacje pod nr telefonu – 662 303 995 lub 532 230 491

– istnieje możliwość płatności kartą,

Zgodnie z decyzją o złagodzeniu rygorów związanych z epidemią koronawirusa, korty zostaną otwarte, jednak pozostają pewne obostrzenia:

W przypadku korzystania z infrastruktury o charakterze otwartym obowiązują następujące zasady bezpieczeństwa:

  • zachowanie dystansu społecznego,

  • obowiązek zasłaniania twarzy (w momencie dotarcia na dany obiekt sportowy, natomiast przebywając na kortach, nie ma obowiązku zakrywania twarzy),

  • ograniczona liczba osób (max 4 osoby na jeden kort),

  • weryfikacja uczestników (zgłoszenie do zarządcy osób wchodzących na obiekt) – szczegóły poniżej,

  • brak możliwości korzystania z szatni i węzła sanitarnego (poza WC),

  • dezynfekcja urządzeń po każdym użyciu i każdej grupie,

  • obowiązkowa dezynfekcja rąk dla wchodzących i opuszczających obiekt,

  • korzystanie z osobistego sprzętu treningowego lub dezynfekcja po każdym użyciu.

(Źródło: www.gov.pl/web/sport/nowa-sportowa-rzeczywistosc).

WERYFIKACJA UCZESTNIKÓW na obiektach zarządzanych przez ZGKiM w Strumieniu.
Grupy zorganizowane oraz osoby indywidualne przed korzystaniem z kortów zobowiązane są  zgłosić swoje wejście na obiekt do zarządcy terenu. Obowiązuje również rezerwacja boisk na konkretne godziny pod wskazanymi numerami telefonów.

Wyznaczony pracownik ZGKiM Strumień dokona weryfikacji uczestników. Dane osób korzystających z obiektów będą przechowywane i archiwizowane w ZGKiM Strumień.


Więcej informacji na temat przetwarzania danych znajduje się w zakładce RODO na stronie internetowej ZGKiM Strumień. Osoby niepełnoletnie mogą przebywać na obiekcie wyłącznie pod opieką osób dorosłych, które wezmą pełną odpowiedzialność za przestrzeganie zasad sanitarnych i powstanie ewentualnych szkód na infrastrukturze obiektu.

 


Osoby korzystające z danego obiektu nie mogą samowolnie zmieniać, przechodzić z obiektu na obiekt bez zgody zarządcy