Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ogłasza ustny przetarg nieograniczony na oddanie w najem lokalu użytkowego położonego przy ul. Młyńskiej 14 w Strumieniu

Gmina Strumień, działająca przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Strumieniu

 

ogłasza ustny przetarg nieograniczony na oddanie w najem lokalu użytkowego położonego  przy ul. Młyńskiej 14 w Strumieniu

 

 1. użytkowa lokalu – 45,68 m²
 2. Przeznaczenie lokalu – usługi, handel
 3. Ilość pomieszczeń – 4

 

 1. Lokal czynny w okresie od 31 maja 2018r. do 2 września 2018r. z możliwością wydłużenia umowy w przypadku korzystnych warunkach atmosferycznych.
 2. Na terenie obiektu obowiązuje zakaz sprzedawania alkoholu i innych środków odurzających.
 3. Stawka wywoławcza czynszu za lokal – 18,00 zł (netto) za 1m² pow. użytkowej
 • Ustala się minimalne postąpienie w wysokości 1,00 zł (netto) za 1 m² lokalu
 • Podatek od nieruchomości płaci najemca
  1. Wysokość wadium – 300,00 zł

Wadium należy wpłacić na konto ING Bank Śląski O/Cieszyn Filia Chybie nr              94105010831000000100760438 do dnia 07.05.2018r. Za datę wpłacenia wadium uważa się wpływ środków pieniężnych na rachunek bankowy. Uczestnicy przetargu

zobowiązani są okazać przed przystąpieniem do przetargu – dowód wpłaty  wadium oraz dokument stwierdzający tożsamość uczestnika lub dokument upoważniający   go do reprezentacji osoby prawnej. W przypadku, gdy  uczestnik przetargu wygra przetarg wadium zostaje zaliczone na poczet czynszu. Uczestnik przetargu traci wadium w przypadku, gdy wygra przetarg a uchyli się od zawarcia umowy.

 

 1. Przetarg odbędzie się dnia 08.05.2018r. o godz. 10.00 w ZGKiM Strumień  ul. Ks. Londzina  58
 2. Termin zawarcia umowy z uczestnikiem, który wygra przetarg ustala się najpóźniej do 2-ch tygodni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Umowa na czas określony będzie obowiązywać od dnia 31 maja 2018r. do dnia 2 września 2018r. z możliwością wydłużenia. Czynsz za miesiące maj i wrzesień zostanie obliczony proporcjonalnie do obowiązującej umowy.
 3. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej stawki wywoławczej czynszu.
 4. Jeśli uczestnik, który wygrał uchyli się od zawarcia umowy, to uczestnik, który zaproponował najwyższą cenę zaraz po wygranym ma możliwość zawarcia umowy.