II zapytanie ofertowe na dostawę kamienia

Gmina Strumień, działająca przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Strumieniu zaprasza do składania ofert na dostawę kamienia.

Szczegóły w załączniku (formularz ofertowy).

FORMULARZ OFERTOWY