I ustny przetarg nieograniczony na oddanie w najem lokalu użytkowego przy ul. Młyńska 14 w Strumieniu

OGŁOSZENIE

Gmina Strumień, działająca przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Strumieniu

ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na oddanie w najem lokalu użytkowego położonego przy ul. Młyńskiej 14      w Strumieniu

1. Określa się parametry lokalu:

a) Pow. użytkowa lokalu – 45,68 m²

b) Przeznaczenie lokalu – usługi, handel

c) Ilość pomieszczeń – 4

d) Okres zawarcia umowy najmu – 3 pełne sezony funkcjonowania basenu kąpielowego w Strumieniu na lata 2020- 2022.

Szczegóły i warunki przystąpienia do przetargu znajdują się w poniższych załącznikach.

Ogłoszenie o przetargu, Młyńska 14

Wzór umowy

Informacja o wyniku przetargu