Informacja o wyniku ustnego przetargu nieograniczonego na oddanie w najem lokalu użytkowego położonego przy ul. Rynek 2 w Strumieniu.

Informuję, że w  ustnym przetargu nieograniczonym na oddanie w najem lokalu użytkowego położonego przy ul. Rynek 2 w Strumieniu o powierzchni użytkowej 34,03 m²  który został przeprowadzony 29.12.2017r.o godz. 10.00 w siedzibie Zakładu Gospodarki Komunalnej  i Mieszkaniowej w Strumieniu ul. Ks. Londzina 58, 43-246 Strumień.

Stawka wywoławcza czynszu: 23,00 zł netto za 1 m²

Wylicytowana stawka czynszu: 45,00 zł netto za 1 m²

Najemcą został Wiesław Miły Sklep Wielobranżowy, ul. Cieszyńska 51, 43-246 Strumień