Ogłoszenie ustnego przetargu nieograniczonego na oddanie w najem lokalu użytkowego położonego przy ul. Rynek 2 w Strumieniu

OGŁOSZENIE

Gmina Strumień, działająca przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Strumieniu

 

ogłasza ustny przetarg nieograniczony na oddanie w najem lokalu użytkowego położonego przy ul. Rynek 2 w Strumieniu

 • użytkowa lokalu – 34,03 m2
 • Przeznaczenie lokalu – usługi, handel
 • Ilość pomieszczeń – 1
 • Wyposażenie techniczne – instalacja elektryczna, wod.-kan., ogrzewanie w własnym zakresie.
 • Stawka wywoławcza czynszu za lokal – 23,00 (netto) za 1m2 pow. użytkowej

– Ustala się minimalne postąpienie w wysokości 1,00 zł (netto) za 1 m2 lokalu

– Podatek od nieruchomości płaci najemca

 • Wysokość wadium- 200,00 zł
 • Wadium należy wpłacić na konto ING Bank Śląski O/Cieszyn Filia Chybie nr 94105010831000000100760438 do dnia 28.12.2017r. Za datę wpłacenia wadium uważa się wpływ środków pieniężnych na rachunek bankowy. Uczestnicy przetargu zobowiązani są okazać przed przystąpieniem do przetargu – dowód wpłaty wadium oraz dokument stwierdzający tożsamość uczestnika lub dokument upoważniający   go do reprezentacji osoby prywatnej. W przypadku, gdy uczestnik przetargu wygra przetarg wadium zostaje zaliczone na poczet czynszu. Uczestnik przetargu traci wadium w przypadku, gdy wygra przetarg a uchyli się od zawarcia umowy.
 • Przetarg odbędzie się dnia 29.12.2017r. o godz. 10.00 w ZGKiM Strumień ul. Ks. Londzina 58
 • Termin zawarcia umowy z uczestnikiem, który wygra przetarg ustala się najpóźniej do 2-ch tygodni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
 • Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej stawki wywoławczej czynszu.
 • Jeśli uczestnik, który wygrał uchyli się od zawarcia umowy, to uczestnik, który zaproponował najwyższą cenę zaraz po wygranym ma możliwość zawarcia umowy.