Ogłoszenie na najem lokalu – Rynek 2 – przetarg III

W załączeniu znajdują się szczegóły dotyczące najmu lokalu przy ul. Rynek 2 w Strumieniu ( III ustny przetarg).

Ogłoszenie o III ustnym przetargu nieograniczonym Rynek 2

Informacja o wyniku przetargu