Ogłoszenie na najem lokalu – Rynek 2 – przetarg II

W załączeniu znajdują się szczegóły dotyczące najmu lokalu przy ul. Rynek 2 w Strumieniu ( II ustny przetarg)

Ogłoszenie na najem lokalu, Rynek 2 (przetarg II)

UNIEWAŻNIENIE PRZETARGU