Ogłoszenie – PRACA

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Strumieniu

ogłasza nabór na Gospodarza obiektu Gminnego Centrum Integracji Wsi w Pruchnej

 

I. Miejsce pracy: obiekt Gminne Centrum Integracji Wsi w Pruchnej 

II. Zakres wykonywanych zadań:

1. Utrzymanie we właściwym stanie technicznym urządzeń znajdujących się na terenie obiektu.

2. Dbanie o porządek na terenie obiektu i przed jego wejściem (koszenie, zamiatanie, grabienie).

3. Utrzymanie porządku w pomieszczeniach obiektu,

4. Prowadzenie spraw związanych z wynajmem sali wraz zapleczem kuchennym.

 

III. Warunki zatrudnienia:

Umowa – zlecenie na czas określony od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

 

IV. Wymagania dodatkowe:

Sumienność, odpowiedzialność, zaangażowanie.

 

V. Dokumenty aplikacyjne:

1. List motywacyjny,

2. CV.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać:

– osobiście w siedzibie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Strumieniu ul. Księdza Londzina 58, 43-246 Strumień, kontakt telefoniczny : 338570169.

– e-mail-em na adres sekretariat@zgkim.strumien.pl

z dopiskiem: „Dotyczy naboru na Gospodarza obiektu Gminnego Centrum Integracji Wsi w Pruchnej” w terminie do 14.12.2022r., do godziny 14:00.