Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego

Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, w załączeniu raport Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Strumieniu o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego.

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego