Zapytanie ofertowe na dostawę kamienia

Unieważnienie postępowania

Gmina Strumień, działająca przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Strumieniu zaprasza do składania ofert na dostawę kamienia.

Formularz ofertowy na dostawę kamienia 

Szczegóły w załączniku (formularz ofertowy).